« Terug

Meer aandacht voor probleemgedrag bij mensen met EMB

Meer aandacht voor probleemgedrag bij mensen met EMB

Meer aandacht voor probleemgedrag bij mensen met EMB

Door het probleemgedrag van mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) komen hun relaties vaak onder druk te staan. Dit terwijl mensen om hen heen juist onmisbaar zijn voor zelfontwikkeling. Petra Poppes promoveert op 10 september aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Naar aanleiding van haar onderzoek presenteert Poppes haar praktische aanbevelingen om begeleiders bewust te maken van het gedrag en de gevolgen ervan.

Poppes is GZ-psycholoog bij 's Heeren Loo. Haar onderzoek toont aan dat gedragsproblemen bij deze groep veel voorkomen. Ook blijkt dat begeleiders ervan uitgaan dat deze gedragingen geen grote gevolgen hebben voor de cliënt. Mogelijk wordt het gedrag gezien als onderdeel van de persoon of onderdeel van de beperking. Hierdoor wordt dit type gedrag vaak niet beschreven in persoonlijke plannen. "Dat zou kunnen betekenen dat we er in de praktijk weinig aan doen om dit type gedrag te voorkomen of te verminderen."

Praktische toepasbaarheid

Poppes legt uit: "De ondersteuning van mensen die veel gedragsproblemen vertonen, is nauwelijks gericht op het verminderen van de problemen. Dat moet anders." Om de beschreven problematiek aan te pakken, is een korte training ontwikkeld voor zorgprofessionals. De training heeft tot doel om begeleiders een andere kijk te geven op het probleem. Er is vooral aandacht voor het belang van de gevolgen die bepaald gedrag kan hebben voor de relaties tussen mensen met EMB en hun omgeving.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Lees dan hier de ‘light' versie van het proefschrift en hier het hele proefschrift. Of neem contact op met Petra Poppes via [email protected].