Gedragsproblemen bij kinderen en volwassenen met EMB voor gedragswetenschappers

Gedragsproblemen komen veel voor bij kinderen en volwassenen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (EMB), blijkt uit het promotieonderzoek van Petra Poppes: zelfverwondend gedrag, stereotype gedrag, teruggetrokken gedrag en agressief of destructief gedrag.

Doel

Meer inzicht in gedragsproblemen bij personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen, hoe professionals daarmee omgaan en hoe we dat kunnen verbeteren.

Resultaat

Uit het onderzoek blijkt dat begeleiders gedragsproblemen bij mensen met EMB meestal ’niet ernstig’ vinden. Zij gaan er vanuit dat gedragsproblemen geen grote gevolgen voor hen hebben. Vaak zien ze het gedrag als iets wat hoort bij de persoon of de beperking. Andere oorzaken - bijvoorbeeld omgevingsfactoren - blijven daardoor onopgemerkt. Gedragsproblemen die wel gesignaleerd worden, komen in meer dan de helft van de gevallen niet terug in het persoonlijk plan. Er worden dus ook geen duidelijke afspraken gemaakt over het voorkomen of verminderen van dergelijk gedrag. Op basis van deze resultaten is een training ontwikkeld. Na het volgen van deze training beoordelen zorgprofessionals gedrag als ernstiger, maar dit effect is kort durend. Het kortdurend opleiden van zorgprofessionals leidt niet tot een verandering in de verklaringen die zij geven voor gedragsproblemen bij mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen.

Betrokken onderzoekers

  • dr. Petra Poppes
  • prof. dr. Annette van der Putten
  • prof. dr. Carla Vlaskamp

Publicaties

  • Poppes, P. Challenging practices. Challenging behaviour in people with Profound Intellectual and Multiple Disabilities and its consequences for practice. ‘s Heeren Loo Zorggroep. ISBN: 9789462286771. Bestel via [email protected]

Producten