Onderzoek naar de motorische activering van personen met EMB

Bewegen heeft een positieve invloed op zowel de lichamelijke als geestelijke gezondheid. Echter, de mogelijkheden om te bewegen zijn beperkt voor personen met EMB. Het is dan ook niet geheel onverwacht dat onderzoek laat zien dat personen met EMB veelal een inactief bestaan leiden. Inactiviteit heeft voor deze personen niet alleen negatieve gevolgen voor de gezondheid, maar betekent ook een afname in de mogelijkheden voor het maken van contact, het betrokken zijn bij activiteiten en participatie in de samenleving. Zowel binnen het onderzoek als binnen de praktijk wordt gezocht naar de juiste manier om personen met EMB motorisch te activeren.

Doel

 Er zijn inmiddels al vele mooie praktijkinitiatieven ontstaan op het gebied van motorische activering, maar wat werkt, wanneer, hoe en waarom, zijn vragen die op dit moment nog onbeantwoord blijven. In dit onderzoek zal bestaande praktijkkennis worden benut en worden aangevuld met kennis uit de literatuur met als uiteindelijke doel de ontwikkeling en implementatie van een evidence-based programma voor de motorische activering van personen met EMB.

Resultaat

Dit onderzoek loopt nog. wordt uitgevoerd door onderzoeker Leentje van Alphen in een samenwerkingsverband van de Rijksuniversiteit Groningen, Basiseenheid orthopedagogiek (prof. Dr. Annette van der Putten), Hanzehogeschool Groningen, afdeling Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing (Dr. Aly Waninge) en zorgorganisaties van o.a. Koninklijke Visio en Bartiméus.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Leentje van Alphen via: [email protected].

Betrokken onderzoekers

  • prof. dr. Annette van der Putten
  • drs. Leentje van Alphen