Perspectief

Perspectief gaat uit van de visie dat kinderen en volwassenen met EMB recht hebben op optimale ontplooiing binnen hun mogelijkheden. Hun gedrag is leidend. Waarom trekt deze persoon zijn wenkbrauw op? Waarom zijn bij die ander de pupillen vergroot? Waarom zweet dit kind vandaag meer dan gisteren? Allemaal kleine signalen die grote betekenis kunnen hebben en die - als we ze goed interpreteren - de eigen regie kunnen vergroten. Dat vraagt om nauwe samenwerking tussen ouders en professionals. Zij moeten bereid zijn systematisch, doelgericht én interdisciplinair samen te werken. Dat is de basis van de methode Perspectief, het opvoedings- en ondersteuningsprogramma ontwikkeld door Carla Vlaskamp.

Doel

De werking van Perspectief, het Ondersteuningsprogramma/Opvoedingsprogramma voor kinderen en volwassenen met EMB, evalueren en zo nodig bijstellen. We volgen kinderen en volwassenen met EMB die de mogelijkheid krijgen een actieve en sturende rol te spelen in relaties met anderen. Ook nu doen we nog onderzoek naar de effecten op de lange termijn. Sinds 2002 volgen we de implementatie van het programma bij groepen kinderen en volwassenen met EMB.

Resultaat

De methode leidt tot betere interpretatie van het gedrag van mensen met EMB en tot ondersteuning die beter aansluit bij hun behoeften. Dit wordt bereikt doordat zorgprofessionals:

 • een relationele visie hanteren;
 • een passend opvoedings-/ondersteuningsperspectief kunnen formuleren voor elke cliënt;
 • zich vaardigheden eigen maken om systematisch en doelgericht te werken;
 • beter samenwerken, zowel binnen hun eigen discipline als met andere disciplines en ouders.
   

De methode is in september 2015 erkend als bewezen effectieve interventie door de deelcommissie gehandicaptenzorg (Vilans). Uit het rapport van de commissie: ‘Goed uitvoerbaar en werkzaam, gedegen van opzet en stapsgewijs uit te voeren. Een sterk punt is dat de directe medewerkers na toepassing van het programma minder handelingsverlegen zijn.’

Betrokken onderzoekers

 • dr. Petra Poppes
 • prof. dr. Annette van der Putten
 • masterstudenten orthopedagogiek Rijksuniversiteit Groningen

Publicaties

 • Van der Meulen, B.F., Van der Putten, A.A.J., Poppes, P. & Reynders, K. (2014). Sporen van een reiziger. opvoeding en ondersteuning van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen nader onderzocht https://www.bol.com/nl/p/sporen-van-de-reiziger/9200000035544345/.
 • Vlaskamp, C., Maes, B. & Penne, A. (2011). Ondersteunings van mensen met ernstige meervoudige beperkingen: handvatten voor een kwaliteitsvol leven. https://www.bol.com/nl/p/ondersteuning-van-mensen-met-ernstige-meervoudige-beperkingen/1001004010680291/.
 • Vlaskamp, C. & Van der Putten, A.A.J. (2009). Focus on interaction: the effectiveness of an Individualized Support program for persons with profound intellectual and multiple disabilities. Research in Developmental Disabilities , 30, 873-883.
 • Van der Putten, A.A.J., Vlaskamp, C. & Poppes, P. (2009). The content of support of persons with profound intellectual and multiple disabilities; an analysis of the number and content of goals in the educational programmes. Journal of Applied Research inIntellectual Disabilities , 22,391-394.

Producten

 • Vlaskamp, C., Poppes, P & Zijlstra, H.P. (2005). Levensloop in perspectief. Ondersteuningsprogramma’s voor volwassenen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Assen: Van Gorcum.
 • Vlaskamp, C., Poppes, P & Zijlstra, H.P. (2005). Een programma van jezelf. Opvoedingsprogramma’s voor kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Assen: Van Gorcum.
 • Vlaskamp, C. (1999). Een eigen perspectief. Programma voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Assen: Van Gorcum.
 • Diverse trainingen
 • Beeldvormingsinstrumenten: Inventarisatie Persoonsbeeld, Gedragstaxatie Instrument, Lijst Alertheid, Lijst voor het afstemmen van Activiteiten en Situaties op de mogelijkheden en voorkeuren van personen met ernstige meervoudige beperkingen (zie voor een beschrijving van deze materialen: http://opvoedingsprogramma.nl/materialen/.
 • DVD over perspectief: Leo maakt muziek, Leo luistert muziek http://opvoedingsprogramma.nl/producten/.