Pijn meten bij mensen met EMB

Pijn op tijd signaleren en beoordelen is belangrijk om ziektes en aandoeningen snel te behandelen en om onnodig lijden te voorkomen. Bij mensen met EMB vraagt dat extra aandacht. Zij kunnen hun pijn vaak niet goed uiten of doen dat op een andere manier dan we gewend zijn.

Doel

De kwaliteit onderzoeken van instrumenten om pijn te meten bij mensen met EMB.

Resultaat

De onderzoekers hebben verschillende meetinstrumenten onderzocht. Zij ontdekten dat de REPOS (Rotterdam Elderly Pain Observation Scale), met enkele aanpassingen, geschikt is om te gebruiken voor de beoordeling van pijn bij volwassenen met EMB. Dit heeft geresulteerd in de zogenoemde POSAID (Pain Observation Scale for Adults with Intellectual Disabilities). Het signaleren gebeurt vooral door op het samentrekken van de spieren in het gezicht te letten. Tijdens alledaagse handelingen - zoals wassen of aankleden - wordt het gezicht van de persoon gefilmd. De opnames vormen de basis voor de scores op de pijnobservatieschaal van POSAID. Zo ontstaat een beter beeld van cliënten met chronische pijn en kunnen we sneller ingrijpen als dat nodig is.

Betrokken onderzoekers

  • prof. dr. Annette van der Putten
  • drs. Anne Bruns
  • drs. Eveline Kreukniet

Publicaties

Bruns, A., Kreukniet, E., Post, W., & van der Putten, A. (2014). Assessment of pain in persons with profound intellectual and multiple disabilities: analysis of reliability and validity of the REPOS. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 27(4), 300.

Producten