Safe and sound

Geluid is bijna overal. We hebben het vaak niet eens door. Maar al dat geluid heeft wél invloed op hoe wij ons voelen en gedragen. Voor mensen met EMB geldt dat misschien nog wel meer. Vaak hebben zij visuele beperkingen en beperkte cognitieve vermogens waardoor zij erg afhankelijk zijn van geluid bij het begrijpen van de wereld om hen heen. Toch is daar nog weinig over bekend.

Doel

Onderzoek naar de rol en het effect van geluid in woonvormen en dagbestedingscentra voor mensen met EMB zodat we een veilige auditieve omgeving voor hen kunnen creëren.

Resultaat

Aan de hand van drie studies waarin gebruik is gemaakt van een aantal soundscape tools - zoals een smartphone applicatie en 3D geluid - hebben de onderzoekers aangetoond dat stemming en (probleem)gedrag van mensen met EMB samenhangt met de geluiden in de omgeving. Hoorbare veiligheid lijkt een belangrijke rol te spelen: een omgeving moet geruststellen en niet verontrusten. De belangrijkste aanbeveling van de onderzoekers is het vergroten van het bewustzijn van de hele organisatie over de rol van geluid in de leefomgeving van mensen met EMB. Een veilige auditieve (leef)omgeving is belangrijk om de best mogelijke zorg te kunnen bieden. Zolang dit niet gebeurt, zal die omgeving een belangrijke negatieve invloed hebben op het fysiek en psychisch welzijn van de bewoners.

Betrokken onderzoekers

  • dr. Kirsten van den Bosch
  • prof. dr. Carla Vlaskamp
  • prof. dr. Wied Ruijssenaars
  • dr. Tjeerd Andringa (ALICE)
  • prof. dr. Deniz Baskent (UMCG)

Publicaties

Van den Bosch, K.A. (2016). Safe and sound. Soundscape research in special needs care. Bekijk: http://www.rug.nl/research/portal/en/publications/safe-and-sound(cd02457f-c5a4-4d8f-96e3-677668b974a0).html.

Product

http://www.rug.nl/news-and-events/news/archief2015/nieuwsberichten/1021-unifocusvandenbosch.