Samenwerking met ouders

Ouders van kinderen met ernstige meervoudige beperkingen zijn vaak nauw bij de professionele zorg betrokken. En terecht. Zij hebben jarenlang intensief voor hun kind gezorgd en kennen het als geen ander. Daarmee zijn ouders een belangrijke informatiebron en samenwerkingspartner voor professionals. Suzanne Jansen deed onderzoek naar die samenwerking. Het onderzoek past bij de ontwikkeling van cliëntgerichte naar gezinsgerichte ondersteuning: de behoeftes en wensen van het kind worden gezien in de context van het gezin en de gemeenschap.
 

Doel

De samenwerking tussen ouders en zorgprofessionals binnen de ondersteuning aan kinderen en volwassenen met EMB beter in beeld krijgen. Leidende vragen: wat houdt de samenwerking precies in, wat is belangrijk in die samenwerking, welke factoren zijn van invloed op de samenwerking en hoe ervaren ouders de samenwerking?

Resultaat

De resultaten van het onderzoek hebben geleid tot een aantal aanbevelingen die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk:

  • Begin de samenwerking met het inventariseren van de behoeftes en wensen van ouders. Wat verwachten zij van de samenwerking en meer specifiek van de communicatie (hoe, met wie, waarover en hoe vaak)?
  • Gebruik de in het onderzoek ontwikkelde vragenlijsten om te achterhalen hoe ‘gezinsgericht’ professionals werken. Hiermee wordt duidelijk wat ouders en zorgprofessionals belangrijk vinden in de ondersteuning en wat er verbeterd kan worden.
  • Ondersteun professionals door aandacht te besteden aan het onderwerp ‘samenwerking met ouders’ en hen hierin te scholen.
  • Laat de evaluatie van de samenwerking steeds terugkeren in gesprekken met ouders.

Betrokken onderzoekers

  • dr. Suzanne Jansen
  • prof. dr. Annette van der Putten
  • prof. dr. Carla Vlaskamp

Publicaties

  • Jansen, S.L.G. (2015). Shared responsibility: a load off your mind. Bestel via [email protected].

Producten