Sociale contacten

Het sociale netwerk van mensen met ernstige meervoudige beperkingen is klein. Vaak bestaat het alleen uit de ouders, broers en zussen. Dat maakt het netwerk extra betekenisvol, maar ook extra kwetsbaar.
 

Doel

Onderzoek naar de aard, omvang en frequentie van sociale contacten van mensen met EMB en welke factoren bijdragen aan het onderhouden en uitbreiden van hun netwerk.

Resultaat

Aafke Kamstra voerde het onderzoek uit en vond de resultaten zorgwekkend. Zij ontdekte dat mensen met EMB gemiddeld met slechts vijf mensen per jaar buiten hun woonvoorziening contact hebben, grotendeels familie. Met het toenemen van de leeftijd neemt zowel het aantal contactpersonen als de frequentie van de contacten af. Ook binnen de woonvoorziening is de sociale interactie niet groot. Tussen groepsgenoten onderling is weinig contact. Professionals besteden weinig aandacht aan het onderhouden of uitbreiden van de sociale netwerken. Zij vinden dit wel belangrijk maar weten niet hoe ze dit precies moeten doen. Ook zien ze het niet als een onderdeel van hun dagelijks handelen.

Aafke Kamstra pleit ervoor om sociale netwerken juist wel te zien als onderdeel van het dagelijks handelen. Sociale netwerken helpen eenzaamheid te voorkomen, verkleinen het risico op gezondheidsproblemen en maken participatie mogelijk. Bovendien kan het netwerk opkomen voor de rechten van mensen met EMB.

Betrokken onderzoekers

  • dr. Aafke Kamstra
  • dr. Annette van der Putten
  • prof. dr. Carla Vlaskamp

Publicaties

Kamstra, A. (2017). Who cares. Research into maintaining strengthening, and expanding the informal social networks for people with profound intellectual and multiple disabilities. Bestel: [email protected].

Producten

Training Sociale netwerken