Wetenschap in beweging

Iedereen beweegt. Bewegen is ook belangrijk voor ons lichamelijk en geestelijk welzijn. Dat geldt ook voor kinderen en volwassenen met EMB, hoe minimaal hun mogelijkheden ook zijn op motorisch gebied. Toch is nog weinig bekend over de aard en de mate van motorische activering bij mensen met EMB en de rol van zorgprofessionals daarbij. Ook over de effecten van activering en op welke wijze en op welk moment dat het meeste effect heeft, ontbreekt de nodige kennis.

Doel

Het krijgen van meer inzicht in het verloop van de motorische ontwikkeling, in de mate, de aard en het effect van motorische activering en meer kennis over diagnostiek (ontwikkelen van een instrument) en behandeling (ontwikkelen en toetsen van interventies). Dit leidt tot meer kennis en beter inzicht in hoe en waarom bewegen betekenis kan hebben voor personen EMB.

Resultaat

Dit onderzoek loop nog. De onderzoekslijn bestaat uit de volgende projecten:

 • Inzicht in de motorische ontwikkeling van personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen.
 • Inzicht in mate, aard en effect van motorische activering bij personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen.
 • Ontwikkeling van een diagnostisch instrument dat moet leiden tot ontwerp van een motorisch profiel.
 • Ontwikkeling van evidence based interventies op het gebied van motoriek met het accent op de toepassing van ondersteunende technologieën.

Betrokken onderzoekers

 • prof. dr. Annette van der Putten
 • dr. Suzanne Houwen
 • prof. dr. Carla Vlaskamp

Een greep uit relevante literatuur

 • Bossink, L. W. M., van der Putten, A. A. J., Waninge, A., & Vlaskamp, C. (2017). A power-assisted exercise intervention in people with profound intellectual and multiple disabilities living in a residential facility: A pilot randomised controlled trial. Clinical Rehabilitation.
 • Putten, van der A. (2011). Ondersteuning in beweging. In: ‘Personen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen’. Eindredactie: Prof. Dr. B. Maes & Prof. Dr. C. Vlaskamp.
 • Bossink, L., van der Putten, A., Waninge, A., & Vlaskamp, C. (2016). To activate or not to activate: Direct support persons' experiences in the motor activation of people with profound intellectual and multiple disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 60(7), 641.
 • Bossink, L., Frans, N. & van der Putten, A. (2016). Mate en wijze van motorische activering in de dgaelijkse praktijk: een onderzoek bij personen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking. In: NTZ Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen. 2016, 1, p. 3-16 13 p.
 • van der Putten, A. A., Bossink, L. W., Frans, N., Houwen, S., & Vlaskamp, C. (2017). Motor activation in people with profound intellectual and multiple disabilities in daily practice. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 42(1), 1-11.
 • Putten, A. van der, Vlaskamp, C., Reynders, K., & Nakken H. (2005). Children with profound intellectual and multiple disabilities: the effects of functional movement activities. Clinical Rehabilitation 19, 613-620.
 • Putten, A., van der, Vlaskamp, C., Reynders, K., & Nakken, H. (2005) Movement skill assessment in children with profound multiple disabilities: a psychometric analysis of the top down motor milestone test. Clinical Rehabilitation, 19, 635-643.
 • Putten, A., van der, Reynders, K., Vlaskamp, C. & Nakken H. (2004). A functionally focused curriculum for children with profound multiple disabilities: a goal analysis. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 17, 71-75.
 • Putten, A.A.J. van der; Houwen, S. & Vlaskamp, C. (2014). Motorische activering van personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen: een teamsport. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 53 (7-8), 354-367.
 • Verschillende mastertheses (bv Pauline Delville, Esther Dieterman, Sietske Posthumus, Daan Soers) gericht op onderzoek naar de effecten van bewegingsbeleving (ontwikkeld binnen ’s Heeren Loo Opmaat) op de alertheid, het welbevinden en gedragsproblemen bij mensen met EMB.