Partners

Het expertisecentrum EMB werkt nauw samen met het Research Centre EMB van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Platform EMG, Quality of Life Centre en andere instellingen in het land die expertise hebben op het gebied van EMB, zoals scholen, kinderdagcentra, gemeenten en ziekenhuizen.

Samenwerking Expertisecentrum EMB en Quality of Life Centre

Het verheugt ons u te kunnen melden dat het Expertisecentrum EMB en het Quality of Life Centre de handen ineen slaan ten behoeve van de kwaliteit van de ondersteuning aan mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB). De afgelopen jaren is de kennis over én voor deze doelgroep toegenomen. Het gaat dan om evidence based kennis (wetenschappelijk verantwoord), ervaringskennis (ouders) en practice based kennis (professionals). Helaas komt deze kennis onvoldoende bij de doelgroep zelf terecht.

Beter voor individuele wensen en behoeften

Het Expertisecentrum EMB legt zich toe op het beschikbaar en toepasbaar maken van wetenschappelijke kennis voor mensen met een ernstige meervoudige beperking. Het Quality of Life Centre wil aan de hand van good practices meer richting geven aan de kwaliteit van leven voor mensen met complexe intensieve ondersteuningsvragen (CISN) door ervarings- en practicebased kennis beschikbaar te maken. Door middel van de samenwerking tussen het Quality of Life Centre en het Expertisecentrum EMB willen we zorgen voor standaardisering van praktijkkennis en wetenschappelijke kennis op doelgroepniveau. Op die manier kunnen we beter tegemoet komen aan de individuele wensen en behoeften van kinderen en volwassenen met EMB.

Meer weten?

Voor meer informatie over het Quality of Life Centre verwijzen we u graag naar de site: http://www.qolcentre.eu/