Samen bereiken we meer

Het expertisecentrum EMB is een samenwerking tussen ’s Heeren Loo en het Research Centre EMB van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). We werken samen met het Platform EMG en het Quality of Life Centre. Daarnaast zoeken we samenwerking met andere organisaties die expertise hebben op het gebied van EMB zoals scholen, kinderdagcentra, gemeenten en ziekenhuizen.

Platform EMG

Het platform EMG is een kennisnetwerk van en voor ouders en professionals van mensen met EMB met als visie: mensen met EMB hebben recht op een volwaardig bestaan in de samenleving en een situatie waarin zij in relatie met anderen een actieve en sturende rol spelen en tot optimale ontplooiing van hun mogelijkheden kunnen komen. Het Platform doet dit door:

  • het verzamelen en verspreiden van kennis, informatie en ervaringen;
  • het in contact brengen van professionals, ouders en anderen die betrokken zijn bij mensen met een EMB;
  • het bevorderen van kennisontwikkeling.
     

Quality of Life Centre

Het Quality of Life Centre is een landelijk expertise- en resource centrum voor een goed en kwaliteitsvol leven van mensen met complex intensieve ondersteuningsvragen. In dit centrum wordt bestaande kennis voor de doelgroep doorontwikkeld en gestructureerd tot een samenhangend aanbod voor dagelijks gebruik (One stop support system).

Research Centre EMB van de RUG

Doel van het Research Centre is het bundelen en uitdragen van wetenschappelijke kennis in nauwe wisselwerking met de praktijk. Het Research Centre richt zich hierbij specifiek op twee doelgroepen: personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (ZEVMB) en personen met aangeboren of verworven doofblindheid (DB). Het Research Centre is onderdeel van de afdeling orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen.

Meer weten?

Wil je meer weten over de mogelijkheden tot samenwerking? Heb je zelf ideeën waardoor we elkaar kunnen versterken? Stuur een mail: [email protected].