Open inschrijving

Eerstvolgende trainingen met open inschrijving
 

  • 24 september 2018 - Pijn bij mensen met EMB
    Je krijgt kennis over pijn bij mensen met een verstandelijke beperking in het algemeen en bij mensen met EMB in het bijzonder. Je leert aan de hand van vragenlijsten pijn te signaleren bij mensen met EMB.
    Voor: begeleiders, therapeuten, gedragswetenschappers en ouders.
    Locatie: Nijkerk