Gedragsproblemen bij kinderen en volwassenen met EMB

Zelfverwondend, teruggetrokken, repeterend of agressief gedrag komt veel voor bij kinderen en volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen. Opvallend is dat begeleiders deze gedragsproblemen vaak ’niet ernstig’ vinden. Zij zien het als iets wat bij de beperking of de persoon hoort. De problemen worden vaak niet vastgelegd in het ondersteuningsplan en er worden dus ook geen afspraken gemaakt om het gedrag te verminderen of voorkomen. Dat is jammer, want ook mensen met EMB hebben recht op een optimale ontwikkeling. En voor die ontwikkeling zijn zij afhankelijk van anderen. Alleen als de mensen om hen heen hun gedrag op waarde weten te schatten, krijgen deze mensen meer regie en daarmee een stem.
 

Wat het oplevert

  • Je hebt kennis over gedragsproblemen bij mensen met EMB.
  • Je hebt meer zicht op de oorzaken van probleemgedrag bij mensen met EMB.
  • Je weet wat de gevolgen van gedragsproblemen zijn en je kent de achterliggende risicofactoren.
  • Je kunt de Lijst Gedragsproblemen EMB in de praktijk gebruiken om gedragsproblemen te signaleren en in kaart te brengen.
  • Je bent beter in staat ernstige gedragsproblemen bij mensen met EMB te duiden waardoor zij meer eigen regie krijgen.

Voor wie

Begeleiders, therapeuten van kinderen en volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen. Ook ouders zijn welkom. Het maximum aantal deelnemers is 15. Medewerkers van ’s Heeren Loo kunnen zich ook via 'Mijn Leeromgeving' aanmelden.

Door wie

Petra Poppes, GZ-psycholoog en onderzoeker.

Waar

Nog te bepalen.

Wanneer

Nog te bepalen.

Kosten

€ 245 inclusief BTW, lunch en certificaat.

Duur

Een trainingsdag van circa 6 uur.

Bekijk ook:

____________________________________________
Aanmeldformulier
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.
Dit veld is verplicht.