Gedragsproblemen in kaart brengen

Zelfverwondend, teruggetrokken, repeterend of agressief gedrag komt veel voor bij kinderen en volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen. Opvallend is dat begeleiders deze gedragsproblemen vaak ’niet ernstig’ vinden. Zij zien het als iets wat bij de beperking of de persoon hoort. De problemen worden vaak niet vastgelegd in het ondersteuningsplan en er worden dus ook geen afspraken gemaakt om het gedrag te verminderen of voorkomen. Dat is jammer, want ook mensen met EMB hebben recht op een optimale ontwikkeling. En voor die ontwikkeling zijn zij afhankelijk van anderen. Alleen als de mensen om hen heen hun gedrag op waarde weten te schatten, krijgen deze mensen meer regie en daarmee een stem.

Wat we gaan doen

Tijdens dit traject brengen we de gedragsproblemen binnen jouw organisatie of locatie in kaart aan de hand van de Lijst Gedragsproblemen EMB. In overleg met de organisatie schrijven we samen een onderzoeksplan en dat voeren we uit. Zo krijg je in beeld of probleemgedrag voorkomt, hoe vaak het voorkomt en hoe ernstig de gedragsproblemen ervaren worden. Je krijgt handvatten voor inhoudelijk beleid en adviezen worden gegeven voor het vervolg.

Wat het oplevert

  • De organisatie kent de prevalentie en frequentie van gedragsproblemen binnen de eigen populatie.
  • De organisatie krijgt op maat geschreven advies wat betreft het behandelvervolg.

Voor wie

Organisaties die zorg bieden aan kinderen, jongeren en/of volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen (bijvoorbeeld scholen, kinderdagcentra en woonvoorzieningen).

Door wie

Petra Poppes, GZ-psycholoog en onderzoeker

Waar

Dit traject voeren we in company uit.

Kosten

€ 6.000 exclusief BTW voor een traject van 2 tot 3 maanden.

Kijk ook naar de training ‘Gedragsproblemen bij kinderen en volwassenen met EMB’ voor begeleiders en therapeuten in ons open aanbod.