Tevredenheid van ouders over de samenwerking meten

Ouders van kinderen met ernstige meervoudige beperkingen hebben jarenlang intensief voor hun kind gezorgd. Zij kennen hun kind beter dan wie ook. Daarmee zijn ouders een belangrijke informatiebron en samenwerkingspartner voor professionals. Hun inbreng is onmisbaar voor goede zorg.

Wat we gaan doen

Samen met de organisatie schrijven we een onderzoeksplan en voeren dat uit. We brengen de samenwerking met ouders binnen een organisatie of locatie in kaart aan de hand van de Vragenlijst Ervaringen van Ouders met het Zorgproces (EMB). Dit biedt inzicht in wat ouders van belang vinden in de samenwerking en hoe zij de samenwerking rond hun kind met EMB ervaren.  De organisatie ontvangt een schriftelijke weergave van de onderzoeksresultaten en adviezen voor het vervolg.

Wat het oplevert

  • De organisatie weet wat ouders belangrijk vinden in samenwerking.
  • De organisatie weet hoe tevreden ouders zijn ouders over de samenwerking.
  • De organisatie krijgt op maat geschreven advies over het vervolg.

Voor wie

Organisaties die zorg bieden aan kinderen, jongeren en/of volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen (bijvoorbeeld scholen, kinderdagcentra en woonvoorzieningen).

Door wie

Suzanne Jansen, psycholoog en onderzoeker

Waar

Dit traject voeren we in company uit.

Kosten

€ 6.000 exclusief BTW voor een traject van 2 tot 3 maanden. De duur van het traject stemmen we af op de wensen van de organisatie.

Kijk ook naar de training ‘Samenwerking met ouders’ voor begeleiders en therapeuten in ons open aanbod.