Perspectief (voor gedragswetenschappers en teammanagers)

Ook mensen met zeer ernstige meervoudige beperkingen hebben recht op ondersteuning die aansluit bij hun wensen en behoeften. Die wensen en behoeften worden pas duidelijk in hun relatie met de belangrijkste mensen in hun omgeving: ouders en professionals. Zij moeten op hun beurt bereid en in staat zijn systematisch, doelgericht én interdisciplinair samen te werken. Dat is de basis van de methode Perspectief, het opvoedings- en ondersteuningsprogramma ontwikkeld door Carla Vlaskamp.

De methode is in september 2015 erkend als bewezen effectieve interventie door de deelcommissie gehandicaptenzorg (Vilans). Uit het rapport van de commissie: ‘Goed uitvoerbaar en werkzaam, gedegen van opzet en stapsgewijs uit te voeren. Een sterk punt is dat de directe medewerkers na toepassing van het programma minder handelingsverlegen zijn.

Wat we gaan doen

Je leert hoe je de methode Perspectief kunt toepassen en invoeren in je eigen praktijk. We gaan in op de achterliggende theorie, de visie en het methodisch handelen aan de hand van casuïstiek. Ook diagnostiek komt aan de orde. Gedragswetenschappers krijgen na afloop van de eerste dag instrumenten mee waarmee ze kunnen oefenen in het schrijven van een persoonsbeeld. Alle deelnemers schrijven een implementatieplan. Tijdens de tweede dag krijg je feedback op de persoonsbeelden en implementatieplannen. Na een aantal maanden organiseren we een terugkomochtend of -middag om ervaringen te delen en te werken aan verdieping. 

Wat het oplevert

  • Je bent bekend met de visie van Perspectief.
  • Je kunt diagnostiek uitvoeren volgens de richtlijnen van de methode.
  • Je kunt doelgericht en systematisch werken aan persoonsgerichte ondersteuning van mensen met EMB.
  • Je kunt een implementatieplan schrijven voor jouw locatie.
  • Je kent het proces en de inhoud van een goede implementatie en borging van de methode Perspectief en je weet welke taken en verantwoordelijkheden daarbij horen.

Voor wie

Gedragswetenschappers en teammanagers van een organisatie. Het maximum aantal deelnemers is 15..

Door wie

  • Petra Poppes, GZ-psycholoog
  • Suzanne Jansen, psycholoog
  • Annette van der Putten, hoogleraar RuG

Kosten

€ 495 inclusief BTW en certificaat. Als wij de locatie verzorgen, zit ook de lunch bij de prijs inbegrepen.

Duur

2,5 dag training. In totaal 15 uur.

Bekijk ook: