Methode Perspectief voor gedragswetenschappers en teammanagers

Omschrijving:

Tijdens deze training leer je Perspectief, werken met het opvoedings-/ondersteuningsprogramma van Vlaskamp toe te passen in de praktijk en leer je op welke wijze je deze methode kunt invoeren in je eigen praktijk. Deze methode is in september 2015 erkend als effectieve ondersteuningsmethode door de deelcommissie Gehandicaptenzorg (Vilans). Binnen Perspectief staat het streven naar ontwikkeling centraal. We besteden veel aandacht aan de wijze waarop je deze ontwikkeling concreet vorm kan geven middels relaties.

Doelen:

  • Deelnemers hebben kennis van de visie van Perspectief.
  • Deelnemers zijn in staat diagnostiek uit te voeren volgens de richtlijnen van de methode.
  • Deelnemers zijn in staat doelgericht en systematisch te werken.
  • Deelnemers zijn in staat implementatieplannen te schrijven voor hun locatie.
  • Deelnemers hebben kennis van de taken en verantwoordelijkheden van het proces en de inhoud ten behoeve van een goede implementatie en borging van de methode

Voor wie:

Gedragswetenschappers en teammanagers binnen eenzelfde organisatie.

Inhoud:

Tijdens de eerste en tweede cursusdag gaan we in op de achterliggende theorie van Perspectief. De visie en het methodisch handelen worden uitgebreid besproken aan de hand van casuïstiek. Ook komt diagnostiek aan de orde. Gedragswetenschappers krijgen na afloop van de eerste dag instrumenten mee waarmee ze kunnen oefenen om een persoonsbeeld te schrijven. Ook wordt geoefend met het schrijven van een implementatieplan. Op de door cursisten geschreven beelden en implementatieplannen wordt feedback gegeven door de trainers.

Na een aantal maanden, waarin men zelf aan de slag gaat met Perspectief, volgt er een terugkomochtend of -middag. Tijdens deze dag worden ervaringen uitgewisseld en wordt er gewerkt aan verdieping. 

Certificering:

Deelnemers ontvangen na afloop van de training een certificaat.

Docenten:

dr. Petra Poppes, dr. Annette van der Putten en dr. Suzanne Jansen.

Studiebelasting:

20 uur.

Groepsgrootte:

Maximaal 15.

Prijs:

€ 395 incl. btw, lunch en certificaat.