Gedragsproblemen bij kinderen en volwassenen met EMB voor begeleiders, therapeuten en ouders

Zelfverwondend, teruggetrokken, repeterend of agressief gedrag komt veel voor bij kinderen en volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen. Opvallend is dat begeleiders deze gedragsproblemen vaak ’niet ernstig’ vinden. Zij zien het als iets wat bij de beperking of de persoon hoort. De problemen worden vaak niet vastgelegd in het ondersteuningsplan en er worden dus ook geen afspraken gemaakt om het gedrag te verminderen of voorkomen. Dat is jammer, want ook mensen met EMB hebben recht op een optimale ontwikkeling. En voor die ontwikkeling zijn zij afhankelijk van anderen. Alleen als de mensen om hen heen hun gedrag op waarde weten te schatten, krijgen deze mensen meer regie en daarmee een stem.

Wat we gaan doen:

Aan de hand van praktijkvoorbeelden gaan we na wanneer je kunt spreken van een gedragsprobleem. Ook jouw eigen voorbeelden komen aan bod. Je leert onderscheid maken tussen gedragsproblemen en problemen die een andere oorzaak hebben, bijvoorbeeld door omgevingsfactoren. We verdiepen ons in de risicofactoren en de verklaringsmodellen. We besteden veel aandacht aan de manier waarop je gedragsproblemen in kaart kunt brengen. Je ontvangt de Lijst Gedragsproblemen EMB en je leert ermee werken.

Wat het oplevert:

  • Je hebt kennis over gedragsproblemen bij kinderen en volwassenen met EMB.
  • Je weet wat de gevolgen van gedragsproblemen zijn en je kent de achterliggende risicofactoren.
  • Je kunt de Lijst Gedragsproblemen EMB in de praktijk gebruiken om gedragsproblemen te signaleren en in kaart te brengen.

Voor wie:

Begeleiders, therapeuten van kinderen en volwassenen met ernstige meervoudige beperkingen. Ook ouders zijn welkom.

Docent:

Petra Poppes, GZ-psycholoog bij ’s Heeren Loo en onderzoeker bij de RUG. Petra is gepromoveerd op probleemgedrag bij mensen met EMB en de gevolgen in de praktijk.

Locatie:

De Schakel, Oranjelaan 10 in Nijkerk.

Data:

6 maart 2018

Studiebelasting:

6 uur.

Groepsgrootte:

Maximaal 15.

Prijs:

€ 245 incl. btw, lunch en certificaat.