Perspectief voor begeleiders, therapeuten en ouders

Omschrijving:

Tijdens deze training leer je de methode Perspectief, werken met het opvoedings-/ondersteuningsprogramma van Vlaskamp toe te passen in de praktijk. Deze methode is in september 2015 erkend als effectieve ondersteuningsmethode door de deelcommissie Gehandicaptenzorg (Vilans). Binnen Perspectief staat het streven naar ontwikkeling centraal. We besteden veel aandacht aan de wijze waarop je deze ontwikkeling concreet vorm kan geven middels relaties.

Doelen:

  • Deelnemers hebben kennis van de visie van de methode Perspectief.
  • Deelnemers zijn in staat perspectieven, hoofddoelen en werkdoelen op te stellen en te evalueren.
  • Per groep wordt tijdens de training voor 1 cliënt een volledig programma geformuleerd

Voor wie:

Begeleiders, therapeuten en ouders.

Inhoud:

Tijdens de eerste en tweede cursusdag gaan we in op de achterliggende theorie van de methode Perspectief. De visie en het methodisch handelen worden uitgebreid besproken aan de hand van eigen casuïstiek. Na afloop van de twee trainingsdagen is voor 1 cliënt een volledig programma geformuleerd waarmee aan de slag kan worden gegaan in de praktijk. Na een aantal maanden, waarin men zelf aan de slag gaat met de methode Perspectief, volgt er een terugkomochtend of -middag. Tijdens deze dag worden ervaringen uitgewisseld en wordt er gewerkt aan verdieping. 

Certificering:

Deelnemers ontvangen na afloop van de training een certificaat.

Docenten:

dr. Petra Poppes, dr. Suzanne Jansen, Pauline Delville Msc, dr. Aafke Kamstra.

Studiebelasting:

16 uur.

Groepsgrootte:

Maximaal 15.

Prijs:

€ 495 incl. btw, lunch en certificaat.