Wetenschappelijk onderzoek

We doen veel onderzoek. Dat doen we samen met de Rijksuniversiteit Groningen. Wetenschappelijk onderzoek om de ondersteuning aan mensen met EMB te verbeteren. De wetenschap leert ons wat wel en niet werkt. Daarom inversteren wij in praktijkgericht onderzoek. Dat betekent dat de resultaten van onderzoek verschil moeten maken voor cliënten. Onderzoek en praktijk zijn dus sterk van elkaar afhankelijk. Het één kan niet zonder het ander. Het is daarom van belang dat deze werelden dicht bij elkaar staan. En daar dragen wij met het Expertisecentrum aan bij.

Hiernaast vind je een overzicht van de actuele onderzoeken. Sommige onderzoeken worden uitgevoerd door een medewerker van ’s Heeren Loo en aan sommige werken wij als organisatie mee door data aan te leveren of het onderzoek (deels) te financieren.