Evaluatie van Perspectief

Het Ondersteuningsprogramma/Opvoedingsprogramma voor kinderen en volwassenen met EMB

Betrokken onderzoekers

 • Dr. Petra Poppes
 • Dr. Annette van der Putten
 • Masterstudenten orthopedagogiek Rijksuniversiteit Groningen

Verbeteren van de kwaliteit van ondersteuning voor mensen met EMB

Het is voor iedereen belangrijk om zelf voor een groot deel te bepalen hoe je leven eruit ziet: met welke vrienden je omgaat, waar je woont, naar welke school je gaat, hoe je je vrije tijd invult en wat voor werk je doet. Deze keuzevrijheid is voor veel kinderen en volwassenen met EMB niet vanzelfsprekend. Perspectief, ook wel genoemd de methode Vlaskamp, is ontwikkeld om ook hen de mogelijkheid te geven de regie te voeren op hun eigen bestaan en om hen de kans te geven zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Perspectief gaat uit van de visie dat kinderen en volwassenen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen recht hebben op een situatie waarin zij tot optimale ontplooiing van hun mogelijkheden komen, en waarbij zij in relaties met anderen een actieve en sturende rol spelen.  Deze visie betekent dat je gedrag altijd ziet als een signaal waarmee iemand je iets wil vertellen, dat je je afvraagt wat dat signaal betekent en dat je op zoek gaat naar een passend antwoord.  Deze zoektocht is alleen mogelijk wanneer er heel methodisch en systematisch gewerkt wordt, met andere woorden: wanneer er klein gekeken wordt.

Perspectief in vogelvlucht

Kinderen en volwassenen met EMB krijgen de mogelijkheid een actieve en sturende rol te spelen in relaties met anderen en om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen doordat we:

 • de relatie centraal stellen
 • sterk methodisch werken
 • interdisciplinair werken (met andere woorden, alle betrokken professionals en ouders werken samen aan het bereiken van hetzelfde overkoepelende doel).

Hierdoor krijgt de persoon met EMB de ondersteuning die voldoet aan zijn wensen en behoeften.

Perspectief is evidence based, dit betekent dat er veel wetenschappelijk onderzoek is gedaan en nog steeds gedaan wordt naar de effecten van de methode. In 2015 is het erkend door de deelcommissie ‘gehandicaptenzorg’ van Vilans als een effectieve werkwijze. http://www.vilans.nl/dei/Publicatie-beschrijving-site-opvoedings-ondersteuningsprogramma-OOP.pdf.

Ook nu doen we nog onderzoek naar wat het lange termijn effect van het toepassen van dit programma is op de kwaliteit van de zorg voor kinderen en/of volwassenen met EMB. Vanaf 2002 wordt de implementatie van het programma op groepen (kinderen en volwassenen) gevolgd op verschillende locaties binnen o.a. de ’s Heeren Loo Zorggroep.

Publicaties o.a.

 • Van der Meulen, B.F., Van der Putten, A.A.J., Poppes, P. & Reynders, K. (2014). Sporen van een reiziger. opvoeding en ondersteuning van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen nader onderzocht https://www.bol.com/nl/p/sporen-van-de-reiziger/9200000035544345/
 • Vlaskamp, C., Maes, B. & Penne, A. (2011). Ondersteunings van mensen met ernstige meervoudige beperkingen: handvatten voor een kwaliteitsvol leven. https://www.bol.com/nl/p/ondersteuning-van-mensen-met-ernstige-meervoudige-beperkingen/1001004010680291/
 • Vlaskamp, C. & Van der Putten, A.A.J. (2009). Focus on interaction: the effectiveness of an Individualized Support program for persons with profound intellectual and multiple disabilities. Research in Developmental Disabilities , 30, 873-883.
 • Van der Putten, A.A.J., Vlaskamp, C. & Poppes, P. (2009). The content of support of persons with profound intellectual and multiple disabilities; an analysis of the number and content of goals in the educational programmes. Journal of Applied Research inIntellectual Disabilities , 22,391-394.

Praktische vertaling van het onderzoek

 • Vlaskamp, C., Poppes, P & Zijlstra, H.P. (2005). Levensloop in perspectief. Ondersteuningsprogramma’s voor volwassenen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Assen: Van Gorcum.
 • Vlaskamp, C., Poppes, P & Zijlstra, H.P. (2005). Een programma van jezelf. Opvoedingsprogramma’s voor kinderen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Assen: Van Gorcum.
 • Vlaskamp, C. (1999). Een eigen perspectief. Programma voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Assen: Van Gorcum.
 • Diverse trainingen.
 • Beeldvormingsinstrumenten: Inventarisatie Persoonsbeeld, Gedragstaxatie Instrument, Lijst Alertheid, Lijst voor het afstemmen van Activiteiten en Situaties op de mogelijkheden en voorkeuren van personen met ernstige meervoudige beperkingen (zie voor een beschrijving van deze materialen: http://opvoedingsprogramma.nl/materialen/.
 • DVD over perspectief: Leo maakt muziek, Leo luistert muziek http://opvoedingsprogramma.nl/producten/.