Multi-sensory story telling

De effecten van multi-sensory story telling bij personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen

Betrokken onderzoekers

  • Dr. Annet ten Brug
  • Dr. Annette van der Putten
  • Prof. dr. Carla Vlaskamp

Multi-sensory storytelling (MSST) is ontwikkeld om personen met een ernstige meervoudige beperking toegang te geven tot verhalen. In MSST-boeken wordt gesproken tekst ondersteund met zintuiglijke stimuli, de vorm en inhoud van de boeken wordt aangepast aan het individu. MSST heeft als doel om een plezierige activiteit te zijn, maar het voorlezen kan ook andere doelen dienen, zoals de betrokkenheid van de luisteraar op zijn omgeving vergroten, of de luisteraar het verhaal leren herkennen. Ook geeft het de voorlezer informatie over voorkeuren (voor bv bepaalde stimuli) en mogelijkheden (motorisch, sensorisch, cognitief) van de luisteraar, en kan het de interactie tussen voorlezer en luisteraar bevorderen. Een alerte luisteraar met aandacht voor de voorleesactiviteit is essentieel voor zowel het beleven van plezier, als voor het behalen van de andere doelen.

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat MSST, naast een plezierige activiteit ook ertoe leidt dat de voorlezer de mogelijkheid krijgt om de luisteraar beter te leren kennen. Om de alertheid en de aandacht van de luisteraar te bevorderen , kan de voorlezer de aangeboden stimuli het best zo aanbieden dat persoon met een ernstige meervoudige beperking deze actief kan manipuleren of exploreren, én het boek regelmatig en op eenzelfde wijze voorlezen. De voorlezer dient zelf ook alert te zijn, om (veranderingen in) het gedrag van de luisteraar te observeren, en hier op in te spelen. MSST is zo één van de weinige wetenschappelijk onderzochte interventies, die speciaal ontwikkeld zijn voor personen met ernstige meervoudige beperkingen.

Publicaties