Pijn meten bij mensen met EMB

Onderzoek naar de psychometrische kwaliteit van een instrument om pijn te meten

Betrokken onderzoekers

  • Dr. Annette van der Putten
  • Dr. Anne Bruns
  • Drs. Eveline Kreukniet

Onderzoekers Eveline Kreukniet en Anne Bruns kregen in de praktijk vragen van begeleiders over plotselinge gedragsverandering bij cliënten. In nauwe samenwerking met dr. Annette van der Putten van de Rijksuniversiteit Groningen (academische werkplaats "Opvoeding en Ondersteuning van personen met EMB") zijn zij begonnen met een onderzoek naar het signaleren van pijn.

Verschillende meetinstrumenten zijn onderzocht. Ze kwamen uiteindelijk uit bij het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Zo is de REPOS (Rotterdam Elderly Pain Observation Scale), getoetst op toepasbaarheid bij pijnbeoordeling van volwassenen met EMB.

Uit dit onderzoek bleek dat de REPOS, met enkele aanpassingen, toepasbaar is bij volwassenen met EMB. Met een combinatie van REPOS en aanvullingen die specifiek zijn voor deze doelgroep is er nu een handvat van pijnindicatoren, de ‘POSAID' (Pain Observation Scale for Adults with Intellectual Disabilities). Dit handvat is de basis: het is nu bekend dat pijn te signaleren is. Dit gebeurt door vooral op het samentrekken van spieren in het gezicht te letten. Tijdens alledaagse handelingen, zoals wassen of aankleden, wordt het gezicht van de cliënt gefilmd. Aan de hand van die opname kan er gekeken worden hoe een cliënt scoort op de pijnobservatieschaal die met POSAID is vastgesteld.

Dit onderzoek legt een basis voor een manier om pijn te signaleren bij EMB cliënten. Zo kunnen we sneller ingrijpen bij cliënten die chronische pijn hebben. Zo verhoogt de kwaliteit van leven van de cliënt doordat hij of zij minder pijn heeft en we in de zorg nog beter kunnen aansluiten op wensen en behoeften van deze cliënten.

Publicaties

  • Bruns, A., Kreukniet, E., Post, W., & van der Putten, A. (2014). Assessment of pain in persons with profound intellectual and multiple disabilities: analysis of reliability and validity of the REPOS. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 27(4), 300.

Producten