Safe and sound

Een veilige auditieve omgeving voor personen met ernstige verstandelijke en visuele beperkingen

Betrokken onderzoekers

  • Dr. Kirsten van den Bosch
  • Prof. dr. Carla Vlaskamp
  • Prof. dr. Wied Ruijssenaars
  • Dr. Tjeerd Andringa (ALICE)
  • Prof. Dr. Deniz Baskent (UMCG)

Geluid is er bijna altijd, maar vaak hebben we dat niet eens door. Al dat geluid heeft wél invloed op hoe wij ons voelen en gedragen. Voor mensen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudig beperkingen (EMB) misschien nog wel meer. De bij hen frequent voorkomende visuele beperkingen en hun verminderde cognitieve vermogens, maken hen in het bijzonder afhankelijk van geluid bij het begrijpen van de wereld om hen heen.

Desondanks is er nog weinig bekend over de auditieve omgeving in de zorg voor mensen met EMVB, daarom is er de laatste jaren bij de afdeling Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek gedaan naar de rol en het effect van geluid in residentiële instellingen en dagbestedingscentra voor mensen met EMB.

Aan de hand van een drietal studies, waarin gebruik is gemaakt van een aantal soundscape tools zoals een smartphone applicatie en 3D geluid, is aangetoond dat de kwaliteit van de auditieve omgeving inderdaad samenhangt met stemming en (probleem)gedrag bij deze doelgroep. Hoorbare veiligheid lijkt een belangrijke rol te spelen in de kwaliteit van auditieve omgevingen: een omgeving moet geruststellen en niet verontrusten.

De belangrijkste aanbeveling is het vergroten van het bewustzijn in de gehele organisatie over de rol van geluid in de leefomgeving van personen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking. Het optimaliseren van de auditieve (leef)omgeving is belangrijk om de best mogelijke zorg te kunnen bieden. Zolang dit niet gebeurt, zal de auditieve omgeving een belangrijke negatieve invloed hebben op het fysiek en psychisch welzijn van de bewoners.

Publicaties

Product