Samenwerking met ouders

Samenwerking tussen ouders en zorgprofessionals binnen de ondersteuning aan personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen

Betrokken onderzoekers

  • Dr. Suzanne Jansen
  • Dr. Annette van der Putten
  • Prof. dr. Carla Vlaskamp

Suzanne Jansen deed onderzoek naar de samenwerking met ouders in de professionele ondersteuning aan mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB). Het onderzoek past bij de ontwikkeling die de laatste decennia heeft plaatsgevonden van cliƫntgerichte ondersteuning naar gezinsgerichte ondersteuning. Hierbij worden de behoeftes en wensen van het kind met beperkingen geplaatst in de context van het gezin en de gemeenschap. Binnen de ondersteuning aan personen met EMB is echter weinig bekend over wat deze samenwerking precies inhoudt, wat van belang is in de samenwerking met ouders, welke factoren van invloed zijn op deze samenwerking en hoe ouders de samenwerking met de professionals die hun kind ondersteunen ervaren.

Op basis van de resultaten van haar onderzoek komt Jansen tot een aantal aanbevelingen die de wederzijdse afstemming en samenwerking kunnen optimaliseren:

  • Begin samenwerking met ouders door te inventariseren wat hun behoeftes en wensen zijn ten aanzien van de samenwerking en meer specifiek de communicatie: de wijze van communiceren, met wie zij communiceren, waarover, en hoe vaak.
  • Maak gebruik van de ontwikkelde vragenlijsten die de gezinsgerichtheid van zorgprofessionals in kaart brengen. Hiermee wordt duidelijk wat ouders en zorgprofessionals belangrijk vinden in de ondersteuning en wat er verbeterd kan worden.
  • Ondersteun de professionals die samenwerken met ouders door aandacht te besteden aan het onderwerp samenwerking met ouders en hen hierin te scholen.
  • Laat de evaluatie van hoe de samenwerking verloopt een terugkerend onderwerp zijn in gesprek met ouders. Met deze aanbevelingen worden de onderzoeksresultaten direct toepasbaar in de praktijk, zodat zorgprofessionals het kunnen gebruiken in hun dagelijks werk.

Publicaties

  • Jansen, S.L.G. (2015). Shared responsibility: a load off your mind. Bestel via [email protected].

Producten