Sociale contacten van personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen

Een onderzoek naar het onderhouden en uitbreiden van deze contacten en de rol van ouders en zorgprofessionals hierbij

Betrokken onderzoekers

  • Dr. Aafke Kamstra
  • Dr. Annette van der Putten
  • Prof. dr. Carla Vlaskamp

Sociale contacten zijn voor iedereen van groot belang en er is geen reden om aan te nemen dat dit niet geldt voor mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen (EMB). Tot voor kort was er amper iets bekend over omvang, aard en frequentie van sociale contacten bij deze doelgroep. Aafke Kamstra deed er onderzoek naar: ‘De resultaten zijn zorgwekkend: het blijkt dat mensen met EMB gemiddeld met slechts vijf mensen per jaar buiten hun woonvoorziening contact hebben en dat is grotendeels familie.’ Met het toenemen van de leeftijd neemt zowel het aantal contactpersonen als de frequentie van de contacten af.

Ook binnen de woonvoorziening is de sociale interactie niet groot. Tussen groepsgenoten onderling wordt amper interactie gezien en het blijkt dat ze daar ook weinig de kans voor krijgen. Ook professionals besteden in de praktijk weinig aandacht aan het onderhouden of uitbreiden van de sociale netwerken. De professionals geven aan dit wel belangrijk te vinden, maar ook dat ze niet weten hoe ze dit precies moeten doen. Ook zien ze het niet als een onderdeel van hun dagelijks handelen.

Kamstra pleit ervoor om sociale netwerken juist wel te zien als onderdeel van het dagelijks handelen. Sociale netwerken zijn van groot belang voor de kwaliteit van leven van mensen met EMB: het sociale netwerk helpt eenzaamheid te voorkomen, het risico op gezondheidsproblemen te verlagen en participatie mogelijk te maken. Bovendien kan het netwerk opkomen voor de rechten van de persoon met EMB.

Publicaties

Kamstra, A. (2017). Who cares. Research into maintaining strengthening, and expanding the informal social networks for people with profound intellectual and multiple disabilities. Bestel: [email protected].