Wetenschap in beweging

Motoriek en personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen: onderzoek naar de motorische ontwikkeling, instrumentontwikkeling en effecten van bewegingsgeoriënteerde interventies

Betrokken onderzoekers

 • Dr. Annette van der Putten
 • Dr. Suzanne Houwen
 • Prof. dr. Carla Vlaskamp

Iedereen beweegt én kan bewegen, hoe minimaal de mogelijkheden ook zijn op motorische gebied. Het algemene belang van bewegen, op zowel lichamelijk als geestelijk domein, wordt dan ook algemeen onderkend: zowel voor kinderen als voor volwassenen, zowel voor personen zonder beperkingen als voor personen met beperkingen. Dit betekent dat bewegen ook van belang is voor kinderen en volwassenen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Echter, kennis ontbreekt over de aard en mate waarin binnen de huidige zorgpraktijk motorische activering plaatsvindt én welke rol zorgprofessionals hierbij spelen. Ook ontbreekt kennis over de mogelijke effecten van activering én de bepaling van de optimale wijze én het passende moment van activering. Meer onderzoek op deze deelgebieden (inzicht in het verloop van de motorische ontwikkeling, inzicht in mate, aard en effect van motorische activering, diagnostiek (instrument ontwikkeling) en behandeling (ontwikkeling en toetsing van interventies) leidt tot meer kennis en beter inzicht in hoe en waarom bewegen betekenis kan hebben voor personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen.

Deze onderzoekslijn bestaat uit de volgende projecten

 1. Inzicht in de motorische ontwikkeling van personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen.
 2. Inzicht in mate, aard en effect van motorische activering bij personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen.
 3. Ontwikkeling van een diagnostisch instrument (dat moet leiden tot ontwerp van een motorisch profiel).
 4. Ontwikkeling van evidence based interventies op het gebied van motoriek met het accent op de toepassing van ondersteunende technologieën.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Annette van der Putten: [email protected].

Een greep uit relevante literatuur

 • Bossink, L. W. M., van der Putten, A. A. J., Waninge, A., & Vlaskamp, C. (2017). A power-assisted exercise intervention in people with profound intellectual and multiple disabilities living in a residential facility: A pilot randomised controlled trial. Clinical Rehabilitation.
 • Putten, van der A. (2011). Ondersteuning in beweging. In: ‘Personen met zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen’. Eindredactie: Prof. Dr. B. Maes & Prof. Dr. C. Vlaskamp.
 • Bossink, L., van der Putten, A., Waninge, A., & Vlaskamp, C. (2016). To activate or not to activate: Direct support persons' experiences in the motor activation of people with profound intellectual and multiple disabilities. Journal of Intellectual Disability Research, 60(7), 641.
 • Bossink, L., Frans, N. & van der Putten, A. (2016). Mate en wijze van motorische activering in de dgaelijkse praktijk: een onderzoek bij personen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperking. In: NTZ Nederlands Tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen. 2016, 1, p. 3-16 13 p.
 • van der Putten, A. A., Bossink, L. W., Frans, N., Houwen, S., & Vlaskamp, C. (2017). Motor activation in people with profound intellectual and multiple disabilities in daily practice. Journal of Intellectual & Developmental Disability, 42(1), 1-11.
 • Putten, A. van der, Vlaskamp, C., Reynders, K., & Nakken H. (2005). Children with profound intellectual and multiple disabilities: the effects of functional movement activities. Clinical Rehabilitation 19, 613-620.
 • Putten, A., van der, Vlaskamp, C., Reynders, K., & Nakken, H. (2005) Movement skill assessment in children with profound multiple disabilities: a psychometric analysis of the top down motor milestone test. Clinical Rehabilitation, 19, 635-643.
 • Putten, A., van der, Reynders, K., Vlaskamp, C. & Nakken H. (2004). A functionally focused curriculum for children with profound multiple disabilities: a goal analysis. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 17, 71-75.
 • Putten, A.A.J. van der; Houwen, S. & Vlaskamp, C. (2014). Motorische activering van personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen: een teamsport. Orthopedagogiek: Onderzoek en Praktijk, 53 (7-8), 354-367.
 • Verschillende mastertheses (bv Pauline Delville, Esther Dieterman, Sietske Posthumus, Daan Soers) gericht op onderzoek naar de effecten van bewegingsbeleving (ontwikkeld binnen ’s Heeren Loo Opmaat) op de alertheid, het welbevinden en gedragsproblemen bij mensen met EMB.